header

Hoe de werkbaarheid verbeteren in uw organisatie?

Meten is weten. Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de enthousiaste medewerking van enkele bedrijven uit de dienstencheque-sector heeft de werkbaarheidsscan vorm gekregen. Deze scan is een meetinstrument voor de vele bedrijven die de sector rijk is. Bent u benieuwd naar hoe het is gesteld met de werkbaarheid binnen uw organisatie? Hoe de sector ervoor staat in zijn geheel en hoe dit zich vertaald naar uw concrete onderneming? Hoe uw werknemers de werkbaarheid van hun job zien? En vooral hoe u zich nog beter kunt organiseren als dienstencheque-onderneming? Dan is deze scan iets voor u.

Hoe starten?

De scan is een online-tool specifiek voor de sector en bestaat uit 2 delen. Enerzijds kunt u zich als werkgever op een eenvoudige manier gaan inschalen. Dan krijgt u een concreet antwoord op de vraag “Hoe denk ik er, als organisatie, voor te staan m.b.t. werkbaarheid?”. Anderzijds kunt u de proef op de som nemen en uw werknemers, op een anonieme wijze, bevragen over hoe zij de werkbaarheid binnen de organisatie ervaren. Door het doorlopen van deze scan krijgt u als werkgever een waardevol instrument in handen om uw personeelsbeleid nog beter te maken. We werken tenslotte allemaal met menselijk kapitaal.


Registreren